Логотип организації «Local Liberal»

логотип

Дизайн логотипу громадської німецької організаії

Замовлення поступило від наших друзів з Кьольну, здається. Мабуть в них там зовсім погано з дизайном або ціни подорожчі.
логотип
Стало цікаво, а що ж таке ліберал та лібералізм.
Ідеалом лібералізму є суспільство з свободою дій для кожного, вільним обміном політичною інформацією, обмеженням влади держави та церкви, верховенством права, приватною власністю і свободою приватного підприємництва. Лібералізм відкинув багато положень, що були основою попередніх теорій держави, такі як божественне право монархів на владу та роль релігії як єдиного джерела пізнання.
+ Джерело