Створення бренду

– це з одного боку наука, а з іншого – творчість, що грунтується на доброму знанні області продукту, товару або послуги. Бренд — це нематеріальна характеристика продукту або послуги, що створюється для підвищення комерційної вигоди.


Створення бренду компанії — не примха, а необхідність!

Бренди з унікальною ідеєю, особливі, які зацікавлять споживача і відмінні від існуючих на ринку. Розробка бренду є однією з основних ліній, що проводяться агентством, і містить в собі цілий комплекс наступних заходів:

 • Маркетингові дослідження ринку.

  Завданням дослідження є виявлення сегментів досліджуваного ринку, способу цільового споживача, аналіз існуючих конкурентів.
 • Розробка ідеї та концепції позиціонування бренду.

  Це фундаментальний процес у створенні бренду. Як правило, один раз розроблена концепція стратегічного позиціонування має досить більший період життя.
 • Неймінг – створення імені компанії, товару, послуги.

  Назва бренду має найкращим чином відображати закладену в нього ідею, виражати його конкурентні переваги, по можливості асоціюватися з продуктом і при цьому бути емоційним, «яскравим», що запам’ятовується.
 • Створення логотипу, фірмового стилю, дизайн матеріалів.

  Як і у випадку з ім’ям бренду, дизайн логотипу, сайту, рекламних або інших матеріалів, повинні бути підпорядковані загальній концепції, що виражає ідею бренду, його позиціонування.
 • Розробка стратегії просування бренду.

  Від того, наскільки вірною, ефективною і точною виявиться стратегія просування, буде залежати успіх бренду на ринку.
 • Проведення іміджевих рекламних кампаній.

  В залежності від життєвого циклу бренду, рекламна кампанія може вирішувати різні завдання, такі як забезпечення певного рівня знання марки, стимулювання пробної покупки у певної групи споживачів, підвищення лояльності серед поточної бази споживачів, завоювання не-лояльних споживачів конкурентних брендів, інше.
 • PR-підтримка.

  Необхідна складова успішного бренду, що використовується для формування громадської думки про компанію, її продукцію або послуги.
Брендбук

Одним з найважливіших факторів створення іміджу є фірмовий стиль. Кожна компанія повинна мати свій ексклюзивний стиль. Отримавши від вашого співробітника візитку, лист або буклет, потенційний клієнт в першу чергу бачить ваш стиль і в нього (клієнта) складається перше враження.
Корпоративний стиль (або фірмовий стиль) — набір графічних форм та принципів побудови, об’єднаних однією ідеєю, основне завдання яких – виділити компанію серед собі подібних, і створити впізнаваний образ в очах споживачів. Корпоративний стиль — найважливіший елемент іміджу компанії, і основа її бренду.


Що таке брендбук